Förbundsstämma

Datum och tid 23 maj

Hushållningssällskapens Förbund har förbundsstämma på Pite Havsbad den 23-24 maj 2018.

Värd är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Stämmohandlingar 2018 inscannade kompletta