Förbundsstämma

Plats Stockholm
Datum och tid 22 maj

Hushållningssällskapens förbund har stämma i Stockholm.