Förbättra betet med innovativ betesteknik

Plats Rinkaby
Datum och tid 17 maj, 13.30-15.30
Arrangör HIR Skåne

Med helt ny betesteknik och val av arter i de torra och sandrika markerna runt Rinkaby har Jens Fjelkner lyckats med att förbättra den biologiska mångfalden och öka markens bördighet.

Jens kommer att berätta och visa hur man med ett helhetstänk och anpassad betesskötsel kan göra torftiga marker med låg produktion till att bli nyttiga och biologiskt rika.

Datum: 17 maj kl 13.30-15.30

Plats: Jens Fjelkner, Sjövången, Rinkaby

Samlingsplats: korsningen väg 118 och Hornavägen (ca 2 km söder om Rinkaby) Koordinater:  55.95989915548585, 14.281092906181334

Ingen kostnad. Kaffe och tilltugg serveras.

Anmäl dig genom att maila till ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se eller ett SMS till Ingela 0708-945351.

Evenemanget ingår i projektet SustAinimal som är en centrumbildning mellan akademi och intressenter. Syftet med centrumbildningen är att visa på animaliernas roll för en hållbar livsmedelsproduktion.

Mer info på https://www.slu.se/site/sustainimal/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/5/centrumbildningen-sustainimal/

Projektet har medfinansiering av Partnerskap Alnarp för aktiviteter i Skåne.