För butik: Mer Norrbotten i grönsaksdisken? Låt oss visa möjligheterna.

Plats Öjebyn Agro Park
Datum och tid 4 september, 15.00-16.30

TILL BUTIKSÄGARE OCH BERÖRD PERSONAL - VÄLKOMMEN TILL VISNINGSTRÄDGÅRDEN PÅ ÖJEBYN AGRO PARK.

På Öjebyn Agro Park pågår ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet och Nära Mat – Norrbottens livsmedelsstrategi. Syftet är att genom demonstration av odlingssystem och mångfald av grönsakssorter, inspirera till ökad produktion och konsumtion av närproducerade grönsaker och bär.

Vi tror och hoppas att ni värnar om de lokala producenterna och gärna skulle vilja ha mer av deras produkter i era grönsaksdiskar om tillgången finns, eller om ni får kännedom om vilka fantastiska grönsaker som är möjliga att odla på våra breddgrader. Med ökat intresse och efterfrågan tror vi att många fler odlare skulle finnas – och därmed också större utbud.

Ni är därför välkomna till en inspirerande stund i visningsträdgården på Öjebyn Agro Park. Kom och njut av vackra och delikata grönsaker, och diskutera hur vi kan hitta nya vägar där odlaren och ni som kund kan mötas.

Träffen är en del i projektet ”Frilandsodling – Öjebyn Agro Park”

PLATS: Öjebyn Agro Park – Patrons allé 10
DATUM: 4 september 2018
TID: 15.00-16.30
ANMÄLAN OCH FRÅGOR angående visningen görs till Hanh Huynh: hanh.huynh@hushallningssallskapet.se eller 073-076 00 75 senast 3/9