Fokus på arbetsgivarrollen

Plats Webbinarie
Datum och tid 7 mars, 7 mars, 13-16
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Spännande projekt på gång!

Fokus på arbetsgivarrollen

Hur skapa ett team med framgång?
Vi på Hushållningssällskapet Västra har fångat upp många frågetecken som kommer med arbetsgivarrollen i lantbruks- och landsbygdsföretag.

Personal som inte fungerar kostar både pengar och energi. Personal som trivs och bidrar till trevlig arbetsmiljö och utveckling blir en stor resurs.
Hur arbetar man bäst för att nå framgång med personal?
Under två träffar – 7 februari samt 7 mars – kommer vi att få ta del av flera erfarna arbetsgivares tankar kring personalpolitik.

  • Vad är viktigt och vad kan man lägga mindre vikt vid när man rekryterar?
  • Hur får man personalen att stanna?
  • Hur får man motiverad och ansvarstagande personal?

Träff 1; Denna träff har redan varit, se nedan Träff 2!
En dag med fokus på arbetsgivarrollen
För att personal ska bli en resurs behöver relationen mellan anställd och arbetsgivare fungera bra. Det behöver finnas en samstämmighet om vilka förväntningar som finns från respektive part och inte minst måste arbetsgivare uppfylla lagstadgade krav på bland annat arbetsmiljö. Första träffen kommer att beröra en översiktlig introduktion till att vara arbetsgivare, men även perspektiv på frågorna från olika delar av branschen.

Följande gäster kommer att medverka under träffen:

  • Roland Johansson, yrkeslärare på Vuxenutbildningarna på Naturbruksförvaltningen
  • Elisabeth Nilsson, Lantmästare och tillförordnad förman på mjölkgård i Östergötland
  • Jenny Lindberg, APL-samordnare på Naturbruksskolan Sötåsen

Träff 2 ; Tisdagen den 7 mars 2023 kl 13-16 via Teams
Vi vill framhålla att träff nummer två kommer att dyka djupare i arbetsgivarens perspektiv och erfarenheter. Det kommer att finnas inbjudna företagsledare som berättar om hur deras roll som arbetsgivare fungerar och vilka utmaningar som den har medfört. Träffen kommer även att formas efter vilka intressen som framkommer hos deltagarna under första träffen. Vi är intresserade av vilka frågeställningar som finns och ambitionen med dessa temadagar är att förhoppningsvis alla ska få med sig någonting nytt hem som kan göra rollen som arbetsgivare enklare, tydligare och roligare!

Vi kommer också under träffarna att ta in intresseanmälningar till ERFA-träffar Arbetsgivare för att tillsammans kunna arbeta vidare med dessa frågor.

Avgift; Träff 1 och 2 –  500 kr exkl moms /företag
För dag 1 eller dag 2 –  300 kr exkl moms/företag

Anmälan är bindande, vid avanmälan 2 dagar innan faktureras 50 % av deltagaravgiften.
Anmäl i nedan formulär.

Hoppas att du vill vara med!

Vid frågor kontakta;
Sandra Posse Ekonomirådgivare 0511-248 73
Christina Milén Jacobsson, Landsbygdsutvecklare 0521-72 55 15

  • Anmälan 2023 7 feb/7mars Fokus på arbetsgivarrollen