Fokus klimatpåverkan – ekologisk odling av grönsaker

Plats Brålanda och via webben
Datum och tid 8 december, 9.00-16.00

 

Välkommen på Klimatkonferens med fokus på ekologisk odling av grönsaker på friland!

Nu vet vi alla hur viktigt det är att göra det vi kan för att påverka klimatet i en positiv riktning!
Hur ser det då ut inom området yrkesmässig ekologisk grönsaksodling?

Torsdagen 8/12 kl 9.00-16.00 på Nuntorp i Brålanda
Denna dag får vi en hel del svar på hur det ser ut och förslag på åtgärder för att bli ännu bättre på att minska den negativa och öka den positiva klimatpåverkan. Föredrag och mingel blandas med diskussioner.
Och tillsammans kan detta bli till en större helhetssyn för en positiv klimatpåverkan.

Program

Två frågor genomsyrar dagens alla föreläsningar och tas upp inom följande områden: gödselmedel, biologisk mångfald, gröngödsling bevattning, växtskydd, växtföljd, ogräsbekämpning och transport.

 • Gör vi allt för att ta vara på resurser, minimera den negativa, och öka den positiva klimatpåverkan?
 • Hur kan vi bli ännu bättre?

Medverkande och ämnesområde

 • Inledning
  Marie Hanson och Ida Mackegård Hushållningssällskapet Västra
 • Ogräsbekämpning, växtföljd och växtnäring
  Pauliina Jonsson Jordbruksverket
  Maria Henriksson
  Länsstyrelsen Halland
 • Bevattning
  Jonas Jönsson HIR Skåne
 • Gröngödsling och biologisk mångfald
  Elisabeth Ögren Rådgivare i ekologisk odling
 • Växtskydd
  Sara Ragnarsson Jordbruksverket

Konferensavgift: 200 kr per person. Mat och fika finns att köpa
Adress: Nuntorp, 464 64 Brålanda och även via webben.
Anmälan på denna länk»

Kontaktpersoner:
Marie Hanson 0521-725525  marie.hanson@hushallningssallskapet.se
Ida Mackegård 0521-72541 ida.mackegard@hushallningssallskapet.se