FRAMFLYTTAD: Fokus kalvhälsa i Norrbotten

Plats Råneå
Datum och tid 8 maj, 09.30-15.00

Med seminariet vill vi visa på fördelarna med att förbättra kalvhälsan för en bättre kött- och mjölkproduktion. Skötsel vid mottagandet och under kalvperioden, i besättningar som köper in kalvar, har stor betydelse för produktion och lönsamhet. Det skapar ett gott hälsoläge på inköpta djur med små förluster.

Program

09.30 Kaffe

10.00 Elöd Szántó, Svenska Djurhälsovården
Hur påverkas kalvhälsan av olika inköpsmodeller, insättningsrutiner och stallösningar?
Hur agerar man vid hög sjuklighet och dödlighet, olika behandlingsstrategier?
Samband mellan hälsa och utfodring?

12.00 Lunch i Böle bygdegård

13.00 Forts. Elöd Szántó
Tidpunkt för kalvning?
Hur minskar vi riskerna för lunginflammation, och hur mycket påverkar ohälsa resultatet (tillväxten)?
Kan vi anpassa byggnaderna och på så sätt förbättra kalvhälsan?

14.30–15.00 Kaffe och beräknad avslutning

 

Tid: Fredag den 8 maj kl. 09.30-15.00

Plats: Gårdsbesök hos Bengt och Benny Bergqvist, Böle, Råneå.

Avgift: 500 kr inkl. lunch och kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Anmälan och information: Senast 20 april till, Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54, e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se Ange eventuell specialkost vid anmälan.

lst_cmyk