Foderplaneringskurs Mjölk

Plats Karlstad
Datum och tid 13 december, 10.00-14.30

 

För dig som vill bli bättre på att planera fodret vid en kris.

Hushållningssällskapet Västra bjuder in till två träffar om foderplanering och utfodring under kris.
Hur får vi fodret att räcka till? Träffarna har fokus på grovfoder.

Plats: Hushållningssällskapet Västra Ventilgatan 5c, Karlstad

Tisdag 13/12 2022 klockan 10:00-14:30

  • Foderstrategier
  • Lämpliga grovfodergrödor
  • Arealbehov
  • Lagring av foder
  • Foderinventering
  • Foderekonomi

Gemensam lunch 12.00 – 13.00 för självkostnadspris

Tisdag 10/1 2023 Gemensamt gårdsbesök och fortsatt diskussion:

  • Vallfröblandningar och sortval
  • Bete
  • Tid för övriga frågor

Kostnad: 500 kr exkl moms per deltagare

Inbjudan i pdf (skriv ut) »

Frågor & anmälan: senast den 8 december 2022
Anna Hultgren 070-553 68 11
anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Kurstillfällena hålls även i Skara med start 14 december, se Kalender.