Foderplaneringskurs Mjölk

Plats Skara
Datum och tid 14 december, 10.00-14.30

 

För dig som vill bli bättre på att planera fodret vid en kris.

Hushållningssällskapet Västra bjuder in till två träffar om foderplanering och utfodring under kris.
Hur får vi fodret att räcka till? Träffarna har fokus på grovfoder.

Plats: Hushållningssällskapet Västra Järnvägsgatan 18, Skara

Onsdag 14/12 2022 klockan 10:00-14:30

  • Foderstrategier
  • Lämpliga grovfodergrödor
  • Arealbehov
  • Lagring av foder
  • Foderinventering
  • Foderekonomi

Gemensam lunch 12.00 – 13.00 för självkostnadspris

Torsdag 12/1 2023 Gemensamt gårdsbesök och fortsatt diskussion:

  • Vallfröblandningar och sortval
  • Bete
  • Tid för övriga frågor

Kostnad: 500 kr exkl moms per deltagare

Inbjudan i pdf (skriv ut) » 

Frågor & anmälan: senast de»n 8 december 2022
Kajsa Lätt 0511-248 72  SMS 072-2353355
kajsa.latt@hushallningssallskapet.se

Kurstillfällena hålls även i Karlstad med start 13 december, se Kalender.