Foderplaneringskurs för dikoproducenter

Plats Webbinarie
Datum och tid 4 februari, 17.30-20.45
Arrangör Hushållningssällskapet Västra och Jämtland

Anna Hultgren från Hushållningssällskapet Västra tillsammans Anna Dencker från Hushållningssällskapet Jämtland bjuder in till två kvällsföreläsningar om utfodring, foderplanering och grovfoderodling för dikoproducenter.

Torsdag 28/1 klockan 17:30 – 20:45
o Bakgrund/ Erfarenheter från 2018/2019
o Grunder i utfodring, vilket foder ska jag eftersträva?
o Brist på grovfoder – vad göra? ”Dragspelsgrödor”
o Helsädsensilage
o Foderinventering, foderspill

Torsdag 4/2 klockan 17:30 – 20:45
o Summering från förra träffen, ”lösa trådar”
o Strategi för vallfröblandningar och skördetidpunkter
o Vallfoder – analyser, tolkning och användning
o Alternativa strömedel
o Tips på hur produktionsuppföljning kan göras
o Utvärdering

Kostnad: 500 SEK per deltagare, max 15 deltagare per kurs. Vid stort intresse håller vi fler kurser!

Läs hela inbjudan (skriv ut) »