Foderplaneringskurs Får (del 1 av 2)

Plats Webb-utbildning
Datum och tid 2 november, 17:30 – 20:45
Arrangör Hushållningssällskapet i Jämtlands län och Hushållningssällskapet i Jönköping

Välkommen till en kurs för dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får. Birgit Fag från Hushållningssällskapet i Jönköping tillsammans Hushållningssällskapet Jämtland bjuder in till två kvälls-föreläsningar om utfodring, foderplanering och foderanalyser för får-företagare.

Del 1: Måndag 2/11 klockan 17:30 – 20:45

 • Foderstrategier
 • Provtagning av foder
 • Vallfodret – foderanalys
 • Foderinventering
 • Val av kraftfoder och mineralfoder
 • Räkna foderstat

Del 2: Måndag 16/11 klockan 17:30 – 20:45

 • Kort genomgång / repetition räkna foderstat
 • Elitlamm
 • Hur ser ett bra grovfoder ut?
 • Hur mycket kraftfoder kan man ge?
 • Hur gick det att räkna foderstaten?
 • Diskussion kring praktisk utfodring
 • Tid för övriga frågor

Kostnad: 500 SEK per deltagare, max 15 deltagare per kurs. Vid stort intresse håller vi fler kurser!

Frågor & intresse? Kontakta Anna Dencker 070-284 48 38

Inbjudan som pdf: Foderkurs FÅR 2-11 och 16-11