Foderplaneringskurs Får (digitalt) del 2

Plats Digitalt (Teams)
Datum och tid 15 december, 17.30-20.45
Arrangör Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får - välkommen till våra digitala föreläsningar via Teams. Birgit Fag från Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten bjuder in till två kvällsföreläsningar om utfodring, foderplanering och foderanalyser för fårföretagare.

TISDAG 1 DECEMBER KL. 17.30-20.45

 • Foderstrategier
 • Provtagning av foder
 • Vallfodret foderanalys
 • Foderinventering
 • Val av kraftfoder och mineralfoder
 • Räkna foderstat

TISDAG 15 DECEMBER KL. 17.30-20.45

 • Kort genomgång/repetition räkna foderstat
 • Elitlamm
 • Hur ser ett bra grovfoder ut?
 • Hur mycket kraftfoder kan man ge?
 • Hur gick det att räkna foderstaten?
 • Diskussion kring praktisk utfodring
 • Tid för övriga frågor

Kostnad: 500 SEK per deltagare, max 15 deltagare per kurs. Vid stort intresse håller vi fler kurser!

Anmäl dig senast den 27 november till Helene Skogqvist, 070-343 42 54 alt. helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se