Foderplaneringskurs Får

Plats Digitalt via Teams
Datum och tid 13 januari, 17.30-20.45
Arrangör Rådgivarna i Sjuhärad och Hushållningssällskapet Jönköping

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får - digital föreläsning via Teams.

Birgit Fag från Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans med Emelie Wickström från Rådgivarna i Sjuhärad bjuder in till två kvällsföreläsningar om utfodring, foderplanering och foderanalyser för fårföretagare.

På programmet:

ONSDAG 20 JANUARI KL. 17.30-20.45

• Kort genomgång/repetition räkna foderstat
• Elitlamm
• Hur ser ett bra grovfoder ut?
• Hur mycket kraftfoder kan man ge?
• Hur gick det att räkna foderstaten?
• Diskussion kring praktisk utfodring
• Tid för övriga frågor

ONSDAG 13 JANUARI KL. 17.30-20.45
• Foderstrategier
• Provtagning av foder
• Vallfodret foderanalys
• Foderinventering
• Val av kraftfoder och mineralfoder
• Räkna foderstat

Kostnad: 500 SEK per deltagare, max 15 deltagare per kurs. Vid stort intresse håller vi fler kurser!

Anmälan senast 6 januari till: Birgit Fag, 0708-29 05 45 | birgit.fag@hushallningssallskapet.se