Foder till dikor – problem och möjligheter

Plats Skepparslöv
Datum och tid 14 december, 9:30
Arrangör HIR Skåne

Eller: frisk och sund – inte rund. Vi tar ett helhetsgrepp på utfodring, med föreläsare från Distriktsveterinärerna samt Hir Skåne

För att nå lönsamhet, upprätthålla god välfärd inom djurproduktionen och minimera klimatpåverkan gäller det att ha koll på foderkedjan, från odling till utfodring. Varken överutfodring eller underutfodring är önskvärt.

Vi bjuder därför in till en kurs där vi pratar om hur viktigt det är med fodret i diko-produktionen, hur vi ska utfodra och vilka sjukdomar som är relaterade till foder och utfodring.

För att få en bra bredd på diskussionen och försöka visa på hur allt hänger ihop deltar tre föreläsare; en veterinär, en foderrådgivare, samt en växtodlingsrådgivare.

 

Kursprogram:

09.30 Kaffe och information om

Greppa Näringen

10.00 Frisk & Sund – inte rund
Utfodring
Hullbedömning
Problem med:

·         Överutfodring

·         Underutfodring

Ca 12.00 Lunch på Skepparslövs GK
·         Vatten

·         mineraler

Betesstrategier
Ca 14.45 Kaffe
15.00 Att tänka på med baljväxter och minskad kvävegödsling
15.30 Avslut

 

Tid och plats

Tid: Den 14 december, klockan 09.30 – 15.30

Var: Helgehallen, Hushållningssällskapet Helgegården i Skepparslöv

Kursen kostar 200 kr, då ingår lunch och kaffe med fika på både förmiddag och eftermiddag.

Har du frågor, kontakta:

Henrik Gertzell

010-4762284

henrik.gertzell@hushallningssallskapet.se

 

     

 

 

Skåne Anmälan - Foder till dikor 14/2

Anmäl dig senast den 12 december genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Postort
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se