Foderplaneringskurs Ungnötsuppfödning

Plats Webbinarie
Datum och tid 2 februari, 17.30-20.45
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland och Västra

Anna Hultgren från Hushållningssällskapet Västra tillsammans Anna Dencker från Hushållningssällskapet Jämtland bjuder in till två kvällsföreläsningar om utfodring, foderplanering och grovfoderodling för ungnötsuppfödare.

Tisdag 26/1 klockan 17:30 – 20:45
o Bakgrund/ Erfarenheter från 2018/2019
o Grunder i utfodring, vilket foder ska jag eftersträva?
o Brist på grovfoder – vad göra? ”Dragspelsgrödor”
o Helsädsensilage
o Foderinventering, foderspill

Tisdag 2/2 klockan 17:30 – 20:45
o Summering från förra träffen, ”lösa trådar”
o Strategi för vallfröblandningar och skördetidpunkter
o Vallfoder – analyser, tolkning och användning
o Alternativa strömedel
o Tips på hur produktionsuppföljning kan göras
o Utvärdering
Kostnad: 500 SEK per deltagare, max 15 deltagare per kurs. Vid stort intresse håller vi fler kurser!

Läs hela inbjudan till webbinariet (skriv ut) »