Vill du prova på Lean?

Plats Borgeby
Datum och tid 28 april, 13-16
Arrangör Lean Lantbruk och HIR Skåne

Är ni färre än fyra anställda i företaget? Vill ni prova på Lean? Just nu metodutvecklar vi Lean Lantbruk för mindre företag och hoppas att du vill vara med.

Hösten 2016 kör Lean Lantbruk igång med utbildning för företag som sysselsätter färre än fyra personer. Men redan nu genomför vi en testomgång för att utveckla metoden. Vi erbjuder totalt fyra moduler. Varje modul är fristående, så du väljer själv hur många gånger du vill vara med. Arbetet finansieras delvis av projektmedel och har en deltagaravgift på 975 kr ex. moms per företag och tillfälle. Då ingår fika och kursmaterial – oavsett hur många som kommer från ert företag.

Aktuella moduler och kursdagar

Tema: mätbara mål. 16 mars, kl. 13-16. Borgeby.
Alla företag har något slags mål (t ex högre avkastning, bättre lönsamhet), men hur kommuniceras dessa? Och hur blir de relevanta och möjliga att påverka för alla i företaget? Genom att ha ett mål framför sig är sannolikheten att nå dit mycket högre. Nyttig dag för alla företag, även de som redan har satt sina mål.

Tema: produktionssystem, del 1 (av 2). 17 mars, kl. 13-16. Borgeby
I arbetet med ett produktionssystem kommer företaget fram till en värdegrund, vilka mål som finns för företaget och vilka verktyg och arbetssätt som kan användas för att nå dit.

Tema: produktionssystem, del 2 (av 2). 21 april, kl. 13-16. Borgeby.
Arbetet med produktionssystemet fortsätter genom att företagen får stöd kring hur det kan användas och vilken roll det kan spela i det dagliga arbetet.

Tema: beteendeprofiler. 28 april, kl. 13-16. Borgeby
Olika personligheter bidrar och påverkar på olika sätt i ett samarbete. Om personerna som samarbetar – oavsett om det är familjemedlem, F-skattare, kund eller leverantör – har kännedom om hur de själva är och hur de påverkar varandra ökar effektiviteten och möjligheterna att ta vara på varandras styrkor avsevärt.

Intresserad?

Kontakta Anna Larsen, coach Lean Lantbruk. tel. 0708-16 10 24.