Fältvandring med tema bevattning och hönshirs

Plats Skepparslöv
Datum och tid 1 juni, 11.00-14.00
Arrangör Kristianstads försöksring

Välkommen på fältvandring med tema bevattning och hönshirs onsdagen den 1 juni.

Vi börjar i konferensrummet på Helgegården där HIR-rådgivaren Fredrik Skyggeson resonerar kring det högaktuella ämnet Bevattning i ett högkostnadsläge. Hur kan bevattningen optimeras när både energipriser och priser på avsalugrödorna är höga? Vi går sedan ut för att tittar närmare på bevattnings-försöken som finns under pivoten.

Kristianstad försöksring bjuder på enkel lunch innan vi tar oss vidare till Källunda. Vid det mycket intressanta försöket med hönshirs möter Iris Feuerhahn och Frans Johnson på Växtskyddscentralen upp för att diskutera bekämpnings-strategier mot hönshirs i olika grödor.

Tid                  onsdagen den 1 juni kl. 11.00-14.00

Plats               Helgegården, Skepparslöv

Anmälan       senast 30 maj till gunnel.hansson@hushallningssallskapet.se

Frågor            kontakta Gunnel Hansson 0708-16 10 13

Välkomna!
Kristianstad försöksring

Fältvandringen sker i samarbete med Hushållningssällskapet Skåne och HIR Skåne.