Fältvandring Yttergården Möne

Plats Blidsberg
Datum och tid 17 maj, 18.00-21.00
Arrangör Agroväst Gröna Möten, Hushållningssällskapet, Sjuhärads vallförening

 

Yttergården i Möne drivs Johan Svaläng. Här finns det växtodling på dryga 150 ha fördelat på vall, spannmål och bete. Utöver det finns det köttproduktion på gården med 60 dikor, ungnötsuppfödning och livdjur samt 130 ha skog. Rådgivarna i Sjuhärad bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet, Sjuhärads vallförening och Agroväst Gröna Möten. Vi studerar gårdens växtodling i fält och fördjupar oss i det ekonomiska resultatet för ökat råprotein genom kvävegödsling.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt student. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan.

Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig enkelt på den här länken: www.gronamoten.se senast söndag 15 maj.
Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF