Fältvandring vall med bevattning

Plats Gotland Grönt Centrum, Roma
Datum och tid 26 juni, 8-17
Arrangör Hushållningssällskapet Gotland

Följ med växtodlingsrådgivare Clara Kjellström ut i vallar som bevattnats. Träffen är på Gotland Grönt Centrum i Roma, sydost om Visby.

Anmälan och mer info Clara Kjellström  0720-716847