Fältvandring Silarps gård

Plats Dalum
Datum och tid 15 maj, 18.30-21.30

 

TEKNIKER OCH STRATEGIER FÖR ÖKAD AVKASTNING

Att hålla sig uppdaterad om olika tekniker och strategier är viktigare än någonsin för att bibehålla och öka avkastningen på din gård. På Silarps Gård bedrivs mjölkproduktion med cirka 130 kor och växtodling på 170 hektar. De odlar vall, grönfoder, höstsäd samt odling av maltkorn och grynhavre.

Fredrik Andersson och Maria Bohman, Silarps gård bjuder in oss till den anrika gården i Ätradalens dalgång. De delar med sig av erfarenheter och hur de lagt upp sina strategier i sin vallodling. På plats finns också kunniga representanter från Rådgivarna och Elisabet Nadeau, forskare vid Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Sjuhärads Vallförening och Rådgivarna. Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna.

Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se senast 14 maj 2019.
Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom finansering av Leader Sjuhärad.