Fältvandring Sandby gård

Plats Sandby Gård, Österlen
Datum och tid 7 juni, 13:00
Arrangör HIR SKåne, Österlens försöksring och Hushållningssällskapet Skåne

Varmt välkommen till vårens fältvandringar på Sandbygård

Tema på fältvandringarna är som traditionen bjuder Aktuellt i fält. Vi träffas för att diskutera aktuellt i de olika grödorna och passar även på att besöka intressanta fältförsök på Sandbygård.

Medverkar gör växtodlingsrådgivare på HIR Skåne, odlingsutvecklare på Skånes
Försöksringar, representanter från Växtskyddscentralen m.fl.

 

Tid Fokus

Onsdagen den 12 april kl. 13 Utvintring raps, gödsling raps och höstvete, ogräsbekämpning i höstgrödorna.

Onsdagen den 10 maj kl. 13 Kompletteringsgödsling och svampbehandling i höstvete och maltkorn, ogräsbekämpning i sockerbetor.

Onsdagen den 7 juni kl. 13 Återstående åtgärder i fält samt sortval inför höstsådden.

 

 

Alla fältvandringarna är på Sandbygård, Borrby. Samling kl. 13.00 på gården. Avslut med fika ca kl. 14.30.

 

 

Alla hjärtligt välkomna. Ingen anmälan.

 

Välkomna önskar
HIR Skåne, Österlens Försöksring och Hushållningssällskapet Skåne