Fältvandring Riddersberg

Plats Riddersberg, Rogberga
Datum och tid 16 augusti, kl:17

Välkomna till en kväll på Hushållningssällskapets Jönköpings försöksgård, där vi följer upp försöken och

diskuterar olika strategier.

Med dagens prisbild på insatsvaror så är det mer värdefullt än någonsin med rätt gröda på rätt plats.

17:00 Genomgång av spannmålsförsöken, lusernförsöken och visning av majsförsök,samt ekologiska spannmålsförsök.

18:30 Visning av vallförsöken med Greppa näringen genomgång av sorter och arter samt vilka fördelar dom har.

19:30 Hushållningssällskapet bjuder på grillat

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser—jonkoping/2022-06-22-faltvandring—vallodling-i-mjolk–och-notkottsproduktionen–obs-nu-med-utokad-agenda-se-nedan.html