Fältvandring potatis

Plats Nymö gård, utanför Kristianstad.
Datum och tid 3 augusti, 9:00

Fältvandring där vi ser på försök av SLU, Hushållningssällskapet och Lyckeby Starch rörande bladmögel och alternaria i både mat- och stärkelsepotatis, gödsling i stärkelsepotatis och resistensförädling i matpotatis.

Fritt att deltaga, anmälan sker senast den 1 augusti på Partnerskap Alnarps hemsida.