Fältvandring på Riddersberg

Plats Riddersberg Rogberga
Datum och tid 13 juni, kl 10.30-13.30

Välkommen till en fältvandring på Hushållningssällskapets försöksodling, där du som lantbrukare får information om våra sortförsök, mellangrödor och helsädesblandningar.

Under träffen kommer vi titta på och diskutera sortval av spannmål, vallgräs, helsäde och lusern. Vi fördjupar oss i sorternas etableringsförmåga och andra intressanta egenskaper.
Våra unika försök med 3:e och 4:e års vall, visar vilka sorter som finns kvar och vilka som utgår. Vilket är
intressant för planeringen av valletablering, foderstrategi och ekonomin.
Vi kommer också att titta närmare på mellangrödorna. Mellangröda är ett nytt EU-stöd som med rätt tillämpling kan ge många positiva effekter. Under träffen fokuserar vi på val av mellangröda för grovfoderproducenter.

Vi bjuder på lunch i det gröna.
Parkera lättast vid kyrkan, fältvandringen börjar 10.30 och lunchen serveras vid 13.00. Kostnadsfritt.

Anmälan görs senast 9 juni till:
ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se, 036-39 88 70

Övriga frågor: Mårten Borell
070-829 09 77

Välkommen!