Fältvandring på Lilla Böslid

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 27 september, 09.30-11.00
Arrangör Hushållningssällskapet Halland, Sveriges Lantbruksuniversitet

Mellangrödor för biogas och reducerad kväveförlust

Kom och se två spännande fältförsök där vi undersöker möjligheterna att kombinera ekonomi och miljö genom skörd av mellangröda efter konservärt för att minimera utsläpp till luft och vatten.

Onsdag 27 september kl 13 – 15 på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet bjuder på kaffe!

Välkomna!