Fältvandring på Lilla Böslid 28 september!

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 28 september, 10-11
Arrangör Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

”Mellangrödor för biogas och reducerad kväveförlust”

Kom och se två spännande fältförsök där vi undersöker möjligheterna att kombinera ekonomi och miljö genom skörd av mellangröda efter konservärt för att minimera utsläpp till luft och vatten.

Onsdag 28 september kl 10-11 på Lilla Böslid. Hushållningssällskapet Halland bjuder på kaffe kl 9.30!

Välkomna!

Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

sponshalland