Fältvandring om skogsbete

Plats Uppsala
Datum och tid 17 september, 9.00–12.00
Arrangör HS Konsult AB

Välkommen till en fältvandring där vi reder
ut vad som definierar ett skogsbete och hur man sköter om dem.

Tid
Torsdag 17 september 9.00–12.00, 2020

Program
Skogsbetens biologiska nytta, metoder för skötsel samt eventuellt skapande eller återskapande av skogsbeten diskuteras.

Plats
Hos Henrik Lindfeldt, Norrby 51, Uppsala

Medverkande från Hushållningssällskapet
Frida Hedin, 0727-419 414, naturvårdsrådgivare
Olof Olsson, 076-778 40 38, skogsrådgivare 

Förtäring

Medtag gärna egen fikakorg.

Anmälan
Senast den 10 september till växeln på 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Max 20 deltagare enligt först till kvarn-principen. Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och staten via Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

Vi vidtar vett och etikett kring Covid-19

Vi tar ansvar för våra kollegor och kunder, därför hoppas vi på att inte deltagare kommer till träffen som känner sig förkyld eller har avvikande symptom. På fältvandringen håller vi avstånd till varandra. Vi visar hänsyn och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!