Fältvandring om Dikesunderhåll för bättre skörd – Lohärad

Plats Lohärad
Datum och tid 11 juli, 17.00-19.00
Arrangör Hushållningssällskapet

 

Hushållningssällskapets inbjuder till fältvandring om Dikesunderhåll för bättre skörd

Tid och plats
Fältvandring i Loskälva, Lohärad tisdagen den 11 juli 2023, kl 17-19. Vi samlas vid lagården i Loskälva, kl 17.

Under fältvandringen tittar vi på hur avrinningen från fältet fungerar och diskuterar eventuella problemområden som kan påverka avrinningen och växtnäringsförluster. Vi diskuterar lämpliga åtgärder och vad man behöver tänka på inför genomförande av dikesunderhåll.

Program

  • Dräneringens roll för ekonomi och miljö.
  • Dräneringsproblem och bedömning av underhållsbehov – lämpliga åtgärder och rutiner.
  • Rättigheter och skyldigheter vid dikesunderhåll.
  • Praktiskt tillvägagångssätt. Vilken miljöhänsyn krävs?
  • Markavvattningsföretag – vad är det och hur aktiverar man vilande samfälligheter?

Medverkande
Line Strand, rådgivare inom växtodling och vattenfrågor vid Hushållningssällskapet

Praktiskt
Vi samlas vid lagården i Loskälva, Lohärad den 11 juli, kl 17.
Efter fältvandringen bjuder Hushållningssällskapet på något lättare att äta.

Anmälan
Deltagande är gratis men anmäl dig gärna innan 10 juli via denna länk: https://bit.ly/43ZOcT6

Kontakt
Lines telefon: 070-207 33 07
line.strand@hushallningssallskapet.se

Varmt välkommen!

Hushållningssällskapet

Fältvandringen finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm genom
Landsbygdsprogrammet i samverkan med Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.