Fältvandringar

Fältvandring om Åtgärder för biologisk mångfald

LRF Norra Enköping och Hushållningssällskapet bjuder in till fältvandring 

Åtgärder för biologisk mångfald
Vi besöker lantbrukare i området mellan Sparrsätra och Tillinge (nordväst om Enköping). Där får vi se och diskutera åtgärder för att gynna pollinerare och fåglar. Kanske får vi höra eller se den hotade ortolansparven som häckar i området?

Med oss har vi två fågelexperter: Petter Haldén, Jordbruksverket och Jan Wärnbäck, Upplands Ornitologiska Förening – BirdLife Uppland.

Tid: Onsdagen den 22 maj 2024, kl. 17.00–19.30.

Plats: Preliminärt startar vi hos Karin och Gustav Jansson, Benala och förflyttar oss sedan till Bodil Bardosson Lind och Johan Lind på Lundby Säteri. Exakt samlingspunkt meddelas senare.

På programmet:

  • Anläggning och skötsel av blommande miljöytor, skyddszoner och kantzoner.
  • Vad betyder vatten för fåglar och insekter? Vi tittar på nyanlagd fosfordamm.
  • Gynna vilda växter på åkerholmar, i betesmarker, vägkanter och bryn. Värdefulla vedartade växter.
  • Åtgärder för att gynna ortolansparven.
  • Nya småbiotoper. Kan de hjälpa insekter och fåglar att överleva och sprida sig?

Anmälan: Senast måndag den 20 maj till Christina.Winter@hushallningssallskapet.se eller tel. 072-713 07 00.

Målgrupp: Verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag.

Aktiviteten utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

        Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden