Fältvandring: ökat kväve- och fosforutnyttjande med förädlad biogödsel

Plats Ryssbylund
Datum och tid 16 maj, 18.30
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge mfl

Fältvandring 16 maj: ökat kväve- och fosforutnyttjande
med förädlad biogödsel
Tid och plats: 16 maj kl 18.30 hos Familjen Terling på Ryssbylund

I flera projekt undersöker vi tekniska möjligheter att förädla biogödsel till bättre anpassade kväve och
fosforgödselmedel. Vi träffas på Ryssbylund för att prata om vad vi gör och för att diskutera möjligheter det innebär för gödsling med bättre precision

 

Anmälan: senast 12 maj genom sms till Stefan Halldorf 073-530 50 07 eller e-post
Helena.aronsson@slu.se

Efter diskussioner avslutar vi med grillning
Bjuder gör BalticWaters2030 och ett projekt med medel från Stiftelsen lantbruksforskning
Välkomna!