Fältvandring med nystart av Jönköpings läns vallförening

Plats Hylletofta Pilagård
Datum och tid 23 maj, kl: 18.30

Program:

  • Vallfältvandring hos David och Anna Brogård under ledning av vallentusiasterna Linda af Geijerstam och Per-Anders Andersson.
  • Samling runt grillen
  • Samling i Gamla Missionshuset, där växtodlingsrådgivare Linda af Geijerstam talar om att ”Gasa och bromsa när grovfodret blir dyrare” samt berättar om svenska Vallföreningens arbete.
  • Diskussion och val av interimsstyrelse.

i samarbete med Hushållningssällskapet och Lantmännen Distrikt Höglandet.

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen för återstart av Jönköpings läns Vallförening, Kjell Sandahl, David Brogård, Per-Anders Andersson