Fältvandring Lilla Böslid

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 6 juli, 13.00 - 15.30

Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Länsstyrelsen bjuder in till fältvandring på Lilla Böslid.

Program onsdag 6 juli kl 13.00 – 15.30

  • Försök i potatis – sorter och bladmögel
  • Våtmarker och intelligenta skyddszoner
  • Utlakningsförsök med resultat från olika potatistyper
  • N-sensor i maltkorn, kväveupptag
  • Sortprovning i vårsäd och höstsäd

Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkommen!

hallandwebb