Fältdag på Lilla Böslid

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 5 juli, 13:00-15:30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland, Länsstyrelsen i Halland

Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen i Halland inbjuder till fältvandring på Lilla Böslid onsdag 5 juli kl 13. Det är ingen föranmälan. Vi bjuder på fika.

Visning av växtodlingsförsök med kvalitet på olika sorter i potatis, höstsäd och vårsäd, mellangrödor och Strip Tillage med Claydon, N-sensor och diskussion om årets gödsling och kväveupptag.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Välkommen!

Program:

13.00             Välkomna, uppdelning i tre grupper beräkna 35 min /station inkl. förflyttning

Station 1: Höstvete/rågvete/sorter + maltkorn, N-mineralisering och N-sensor – Carl Blackert, Gudrun Edh

Station 2: Vårvete-, vårkorn- och havresorter – Jakob Eriksson

Station 3: Potatissorter och kvalitet – Rolf Lindholm

Utlakningsförsök, mellangrödor och olika N-givor – Erik Ekre

Visning av Claydon Strip Tillage resultat vid användning , ogräs, Anders Axelsson, Erik Ekre

15.00 Fika serveras

Hjärtligt välkomna!

Fältdag 5 juli 17