Fältvandring i nollruta

Plats Öljersjö
Datum och tid 22 maj, 9-12

Välkomna på fältvandring i nollrutor! Använd nollruta i höstvete för anpassad kvävegödsling.

En nollruta är en bra ruta! Vi kommer genomföra några fältvandringar med nollrutor i Blekinge. Fältvandringarna genomför vi när flaggbladet är på väg ut. Fältvandringen genomförs i samarbete med Greppa Näringen och Länsstyrelsen i Blekinge.

Prel är en 22 maj

Mer information kommer