Fältvandring – Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor?

Plats Staffanstorp
Datum och tid 10 oktober, 13.30-15.00
Arrangör Jordbruksverket, Hushållningssällskapet Skåne, Skånes Försöksringar, Väderstad AB och SLU Partnerskap Alnarp.

Renkavle är ett gräsogräs med omfattande resistensutveckling i södra Sverige. För att kunna bekämpa renkavle effektivt måste alla möjligheter inom integrerad växtskydd användas.

Renkavle har en groningsvila efter mognad. Beroende på groningsvilans längd kan man med en grund jordbearbetning främja renkavlens groning på hösten, innan sen höstsådd eller innan vårsådd.

Vi tittar på en demonstrationsodling med olika jordbearbetningsmetoder efter skörd av höstvete och effekten på renkavlegroning. Vi tittar även på 4 olika mellangrödors effekt på renkavle (havre, höstråg, honungsört och oljerättika). Under fältvandringen kommer vi även att diskutera renkavlens groningsvila och dess fröbank samt se Väderstads CrossCutterDisc i arbete om vädret tillåter.

Varmt välkomna!

Tid och plats: Måndag 10 oktober 2022 13.30-15.00, Alberta Pileväg, 245 91 Staffanstorp, GPS: 55.63421, 13.32346
Deltagaravgift: Deltagande är gratis

Program

13.30 Välkomsthälsning
13.35 Diskussion om
– Renkavlens groningsvila och fröbank
– Hur kan vi utnyttja jordbearbetning och mellangrödor till renkavlebekämpning?
14.00 Visning av demo-odlingen
14.30 Visning av Väderstads CrossCutterDisc i arbete om vädret tillåter
14.45 Vi avslutar med fika i fält

Kom ihåg att ha gummistövlar, eller skor som är lätt att rengöra efter besöket. Vi vill undvika att sprida jord med renkavlefrön mellan fält och gårder.

Anmälan

Görs via formuläret senast 6:e oktober.

Mer info

Iris Feuerhahn, Jordbruksverket, Iris.Feuerhahn@jordbruksverket.se och David Hansson, Biosystem och teknologi, David.Hansson@slu.se

Arrangör

Fältvandringen arrangeras i samarbete mellan Jordbruksverket, Hushållningssällskapet Skåne, Skånes Försöksringar, Väderstad AB och SLU Partnerskap Alnarp.