Fältvandring Holmsbergs gård

Plats Ljungbyholm
Datum och tid 24 maj, 9:30

Välkomna på fältvandring i 0-rutor

 

Får din gröda tillräckligt med kväve? Behöver du kompletteringsgödsla?

 

Genom att anlägga 0-rutor före första kvävegivan kan vi mäta upptaget av kväve i rutan som inte kvävegödslats och jämföra det med fältet i övrigt. Vi använder oss av kalksalpetermätare och Greenseeker för att uppskatta kväveupptaget. Det ger oss en uppfattning om årets kväveleverans från marken och därigenom kan vi anpassa givan efter den skörden vi tror att grödan kan ge.

 

Torsdagen den 24 maj kl 9:30 kommer vi ha visning av 0-rutor på Holmsbergs Gård.
( utanför Ljungbyholm )

Vi har i år lagt ut fyra nollrutor och fyra stallgödselrutor. Rutorna är placerade på 4 olika fält med vetesorterna Torp, Mariboss och Praktik. Tre av dessa skiften har potatis som förfrukt och ett skifte har vete som förfrukt. Det har redan gjorts mätningar i rutorna som visar på en viss variation mellan de olika sorterna samt en mycket fin effekt av stallgödseln.

 

Välkomna att anmäla er till
Therese Tarler 0706-056755