Fältvandring – Hög skörd på varje hektar!

Plats Ekolsund
Datum och tid 10 oktober, 9.00-12.00
Arrangör Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen i Uppsala län

Hög skörd på varje hektar!

Välkommen på en fältvandring där vi diskuterar strukturkalkning, dränering och precisionsodling.

Tid
Torsdagen den 10 oktober 2019, klockan 9.00-12.00.

Innehåll
Markförbättrande åtgärder som strukturkalkning och dränering.
Precisionsodling med fokus på gödsling av höstgrödor.
Utnyttja din markkartering för jämnare skörd.

Plats
Anders Karlsson, Divagri AB, Husby Sjutolfts Holm 2, Ekolsund.

Medverkande
Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet
Gunnar Cederberg, Hushållningssällskapet

Anmälan och frågor
Senast den 7 oktober till Gunnar Cederberg, 076-669 83 05, gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder på fika.

Ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Uppsala län