Fältvandring, ekologisk växtodling Dalsland

Plats Dalsland
Datum och tid 13 juni, 07:30-18:30

 

Följ med på en resa där vi besöker två intressanta gårdar med framgångsrik ekologisk produktion på Dalboslätten i sydöstra Dalsland. Vi åker gemensamt med buss som utgår från Hushållningssällskapet i Karlstad kl. 7.30 och beräknar att vara tillbaka i Karlstad ca kl. 18.30.

Läs ett mer detaljerat program här som pdf

Besök Uno Carlsson och Marianne Vestman Vena Säby Lantbruk Mellerud.
Hos Uno Carlsson och Marianne Vestman (dotter till Uno) strax norr om Brålanda har det odlats ekologiskt sedan år 2000. De brukar ca 230 ha. I år har de utsädesodling av havre, höstvete, rörsvingel, timotej, vitklöver och odling av konservärter. Det används ogräsharv, radhacka och ogrässkärare för att motverka ogräs. Förutom jordbruket har Marianne en verksamhet med biodling (se www.mariannesbiodling.se). Bina bidrar med pollinering som är en förutsättning för bra skördar. Honungen säljs via ett flertal butiker och REKO-ringar. Marianne har även försäljning av kallpressad rapsolja. På senare tid har de deltagit på en konferens om agroforestry och Marianne har även börjat titta på vilka fler växter som kan passa bra på deras gård.

Lunch vid Sunnanå Golfrestaurang. Meddela vid anmälan om eventuella matallergier

Besök hos Eva Olsson och Ingemar Thorstensson Bergs säteri Mellerud
Bergs Säteri HB är ett ekologiskt mjölk- och växtodlingsföretag beläget i den norra delen av Dalboslätten strax utanför Mellerud. Företaget ägs och drivs av Eva Olsson och Ingemar Thorstensson. Det omfattar ca 500 ha växtodling med modern teknik (tex gps-styrning och radhackning till oljeväxter och spannmål m.m.) och ca 150 ha bete på åkermark fördelat på 4 produktionsplatser med längsta avståndet 17 km från huvudgården. Växtodlingen försörjer mjölkproduktionen samt ger även brödsäd för avsalu i varierande mängd beroende på år. Det har fungerat bra med ett grovfoder med hög kvalité samt odling och utfodring av egenproducerat proteinfoder (t.ex. rapskaka och åkerbönor). På senare tid har det byggts en ny torkanläggning med utvecklingspotential (planlagertork med två fack). Det används en 8-årig växtföljd med helsäd korn/ärt med insådd, 3 år vall, höstraps, höstvete, åkerböna och vårvete vilket odlas i block om 60-65 ha.

Kostnad: Du betalar för mat och fika som kostar ca 200 kr. Meddela om särskild kost.

Anmälan senast tisdagen den 5 juni till:

Daniel Hedeås, 0708-291994, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se
eller jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog, kurskod 3773

Arrangörer: Hushållningssällskapet i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna Värmland. Aktiviteten finansieras med stöd från Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.