Fältvandring – Biotopskyddet

Plats Örsundsbro
Datum och tid 19 juni, 13.00

Vad avgör om ett dike är biotopskyddat eller inte? Under fältvandringen tittar vi på biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet.

Hur underhåller man ett biotopskyddat dike? Får man lägga stenar på ett odlingsröse? Är det ok att placera kasserade ensilagebalar på åkerholmar för att ge humlorna boplatser? Vilka arter finns på åkerholmar, i odlingsrösen, diken och småvatten? Hur känner man igen dem?

Tid: Onsdagen den 19 juni 2019, kl. 13.00-15.30.

Plats: Gryta, Husby gård 24, Örsundsbro.

Medverkande
Birgitta Ulväng, lantbrukare
Gabriel Bernhardsson, handläggare biotopskyddsdispenser, Länsstyrelsen
Petter Ström, vattenrådgivare, Hushållningssällskapet
Petter Haldén, naturvårdsrådgivare, Hushållningssällskapet
Line Strand, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
Matilda Schmidt, miljörådgivare, Hushållningssällskapet

Anmälan: Senast 17 juni, kl 15.00 till matilda.schmidt@hushallningssallskapet.se

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Hushållningssällskapet bjuder på fika.