Fältvandring

Plats Riddersberg Rogberga
Datum och tid 20 juli, Kl 10-14

Välkomna på Hushållningssällskapets fältvandring 20 juli            

Vi kommer att visa olika försök samt informera om vad som händer på Hushållningssällskapet inom ekonomi och skog.

  • Vallförsök, timotej, Ängsvingel/Rörsvingel, Eng, Rajgräs/Rajsvingel
  • Sortförsök Majs
  • Sortförsök Korn (Eko)
  • Sortförsök Havre (Eko)
  • Sortförsök Vårvete (Eko)
  • Gödslat försök med bottensediment (Länsstyrelsen berättar)
  • Ekonomi informerar om investeringsstöd
  • Skog informerar om HIR-skog, rotposter, utbildningar och kurser.

Medverkar:

Andreas Svensson Växtodlingsrådgivare

Frida Carlsson Rådgivningschef

Hans Andersson Skogsrådgivare

Jan-Olof Storm Försöksledare

Mårten Borell Ekonomirådgivare

Rolf Lindholm Växtodlingsrådgivare

Måns Lindell Länsstyrelsen

Vi   kommer att bjuda på enklare lunch och kaffe. Anmälan senast torsdagen den 15 juli. Först till kvarn. Begränsat antal deltagare. Anmälan sker på e-post till rolf.lindholm@hushallningssallskapet.se

eller telefon till 070-100 18 34.

Vägbeskrivning

Ta väg 40 mellan Jönköping – Nässjö. Sväng av i Rogberga Trafikplats och kör mot Rogberga kyrka. Väl framme vid kyrkan sväng höger och följ skyltar.

Corona restriktioner Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt.

Välkommen!

Rådgivarna Hushållningssällskapet Jönköping