Fältvandring Jämtland

Plats Ås, Torsta Fältförsöken
Datum och tid 6 juli, 10:00-12:30
Arrangör Länsstyrelsen Jämtland, Hushållningssällskapet Jämtland, Torsta AB

Anmälan krävs senast två dagar innan träffen (var tydlig med vem/vilka som anmäler sig och till vilken träff), och görs till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms: 070-395 33 49. Samlingsplats och eventuella ändringar meddelas via e-post, eller sms.

Frågor till Sigrid Tirén, sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se, 070-206 01 62

Kommande datum: 8/7, 12/7, 24/8 och 25/8