Fältvandring Jämtland

Plats Ås, Torsta Fältförsöken
Datum och tid 8 juli, 18:30-21:00
Arrangör Länsstyrelsen Jämtland, Hushållningssällskapet Jämtland, Torsta AB

Aktuella växtodlingsfrågor som återväxt och svavelgödsling till vall, alternativa vallbaljväxter som Lusern, Mattenklee, pollinering, blommande fält-kanter och demonstrationsodling med olika sorters rybs.

Anmälan krävs senast två dagar innan träffen (var tydlig med vem/vilka som anmäler sig och till vilken träff), och görs till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms: 070-395 33 49. Samlingsplats och eventuella ändringar meddelas via e-post, eller sms.

Frågor till Sigrid Tirén, sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se, 070-206 01 62

Kommande datum för fältvandringar: 12/7, 24/8 och 25/8