Fältvandring Jämtland med Växskyddscentralen

Plats Ås, Torsta Fältförsöken
Datum och tid 12 juli, 18:30-21:00
Arrangör Länsstyrelsen Jämtland, Hushållningssällskapet Jämtland, Torsta AB

Aktuella växtodlingsfrågor med fokus på spannmål, framför allt integrerat växtskydd och gödsling, samt rybs, skadegörare och pollinering. Anders Lindgren, Växtskyddscentralen i Uppsala, Jordbruksverket medverkar

Anmälan krävs senast två dagar innan träffen (var tydlig med vem/vilka som anmäler sig och till vilken träff), och görs till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms: 070-395 33 49. Samlingsplats och eventuella ändringar meddelas via e-post, eller sms.

Frågor till Sigrid Tirén, sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se, 070-206 01 62

Kommande datum för nästa fältvandring: 24/8 och 25/8