Fältvandring Jämtland

Plats Ås, Torsta Fältförsöken
Datum och tid 24 augusti, 18:30-21:00
Arrangör Länsstyrelsen Jämtland, Hushållningssällskapet Jämtland, Torsta AB

Aktuella växtodlingsfrågor där vi delar erfarenheter från odlingssäsongen och följer upp särskilt intressanta observationer från demonstrationsodlingar och försök (tex sortförsök) av både vall och spannmål.

Anmälan krävs senast två dagar innan träffen (var tydlig med vem/vilka som anmäler sig och till vilken träff), och görs till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms: 070-395 33 49. Samlingsplats och eventuella ändringar meddelas via e-post, eller sms.

Frågor till Sigrid Tirén, sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se, 070-206 01 62

Kommande datum för fältvandringar:  25/8