Fältvandring

Plats Faringe, Täby vid f.d. affären
Datum och tid 1 augusti, 19.00

Till medlemmar i Närdinghundra Hushållningssällskap

Tid:             Tisdagen den 1 augusti 2017, kl. 19.00.

Plats:          Faringe, Täby vid f.d. affären.

Fältvandring bland arternas mångfald i betesmarken.

Expertmedverkan av Niklas Bengtsson, Lundby Landskapsvård.

Medtag kaffekorg!

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen
Närdinghundra Hushållningssällskap
i samarbete med Faringe-Bladåkers LRF-avdelning