Fältträff – Ogräsharvning i praktiken

Plats Örebro
Datum och tid 30 maj, 13.00-15.30
Arrangör Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med HS Konsult AB

Ogräsharvning i praktiken – Välkommen på fältträff den 30 maj

Under en inspirerande eftermiddag diskuterar vi ogräsharvning i vårgrödor. Några olika typer av ogräsharvar finns på plats för körning.

✓  När och varför ska man ogräsharva
✓  Vilka ogräs får man effekt på
✓  Hur tuff kan man egentligen vara mot grödan
✓  Skillnader mellan olika typer av ogräsharvar

Vi bjuder på fika!

Tid och plats: Onsdag 30 maj 2018, kl. 13.00-15.30 hos Mathilde von Horn, Källtorp 407, Örebro.

Medverkande: Växtodlingsrådgivare från HS Konsult och erfarna lantbrukare.

Anmälan: Senast 28/5 till Ingalill Kämmerling, e-post: ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 84 31 eller Helena H. Åkerhielm, e-post: helena.h.akerhielm@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 84 27.

Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med HS Konsult och är kostnadsfri för deltagarna,
finansieras inom Landsbygdsprogrammet.