Fältträff: Förbättra bördighet och höj skördarna

Välkommen på fältträff i Norrbotten där vi går igenom hur en bra markstruktur kan öka odlingssäkerheten både blöta och torra år. Vi kommer undersöka markstruktur i fält med genomgång av Jordbruksverkets markvårdsapp ”Hur mår min jord?”.

Vi ses i fält och diskuterar

  • Hur en bra markstruktur och väl fungerande odlingsjord kan öka odlingssäkerheten både blöta och torra år, och skapar grunden för resurseffektiv produktion med möjlighet till ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Vilka åtgärder som gynnar markstrukturen och skapar förutsättningar för en bra rotutveckling, bra växtnäringsutnyttjande och god vattenförsörjning?
  • Undersökning av markstruktur ute i fält med genomgång av hur Jordbruksverkets markvårdsapp ”Hur mår min jord?” fungerar och hur den kan användas praktiskt. Appen är ett verktyg för att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.

Medverkande: Anna Bjuréus, Jordbruksverket, rådgivare inom vattenhushållning och sakkunnig om markvård och jordhälsa. Marie Björs och Marie Lundberg, Hushållningssällskapet

Välkommen med din anmälan: Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Frågor: Marie Björs, marie.bjors@hushallningssallskapet.se, 073- 803 87 20