Fältträff – Ekologisk höstraps och höstspannmål

Plats Norrbyås, Örebro
Datum och tid 12 oktober, 9.30-12

Fältträff om strategier i ekologisk höstraps och höstspannmål

Välkommen på en inspirerande förmiddag där vi diskuterar odling av ekologisk höstraps, råg, rågvete och höstvete.

Tid: Fredagen den 12 oktober 2018, kl. 9.30-12.00.

Plats: Sörby, Norrbyås 539. Vägbeskrivning: Sväng ned vid gamla ladugården, mitt emot t-korset vid Norrbyås kyrka. Norrbyås ligger 17 km från Örebro.

Innehåll

  • Radhackning av raps och vete med radhackan på plats om vädret tillåter
  • Strategier för vallbrott inför höstrapsen – hur ska man tänka?
  • Olika förfrukter till höstraps
  • Gödslingsstrategi i vår utifrån klippning och vägning av rapsen
  • Höstraps på mulljord – möjlighet eller allt för stor risk

Medverkande
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet
Henrik Gustafsson, Nynäs Säteri

Anmälan
Senast den 10 oktober via kalendern på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/orebro eller till Therese Erneskog, tel. 0709-39 04 86, e-post: therese.erneskog@lansstyrelsen.se

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder på fika!

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro och Hushållningssällskapet