Fältseminarium: Biologisk mångfald

Plats Franketorp
Datum och tid 22 maj, 13-17
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med länsstyerelsen i Kalmar län

Besök i det värdefulla naturområdet Fanketorp, mellan Rockneby och Rugstorp

Karta och mer information här.