Fältkurs i vall och grovfoder

Plats Tomelilla
Datum och tid 18 maj, 10-13
Arrangör HIR Skåne

Onsdagen den 18 maj kl. 10-13 är ni välkomna på fältvandring!

Vi träffas på gårdsplanen hos Tommy Bengtsson, Ramsåsa Ramshill 1404, Tomelilla och tar oss gemensamt ut i fält för att kolla på

  • Skördetidpunkt för vallen, hur vi nyttjar vallprognos.se
  • Gödslingsslingsstrategi till återväxten i gräs och blandvall
  • Fördelning av kvävet på gården, vilka grödor ska vi prioritera vid höga kvävepriser?
  • Vilka verktyg vi har idag för att kunna variera stallgödsel- och mineralgödselgiva
  • Skonsam hantering av vallinsådd, gödsling och kemisk bekämpning
  • Ogräshantering i majs, radhackning och fånggröda

Med på fältvandringen finns Kverrestad Maskinstation som kommer berätta om deras erfarenhet av radhackning och insådd av fånggröda i majs

Fältvandringen avslutas med korvgrillning som KLS Ugglarps bjuder på.

Anmäl er senast den 12 maj genom att fylla i formuläret nedan

Kontakt

Har du frågor om fältkursen kontakta  Therese Tarler, tel 010-476 22 76 therese.tarler@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 maj genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX För samtliga anmälda.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

     

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.